Deelnemen

Voor wie is het
valorisatieprogramma bedoeld?

Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope (ET) te stimuleren is in het najaar van 2023 het ET valorisatieprogramma van start gegaan. Onderdeel van dit programma is een R&D-regeling voor hightech bedrijven. Hiervoor is € 12,085 miljoen beschikbaar. De regeling staat open voor individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden (consortia) rondom vijf technologiedomeinen die relevant zijn voor de Einstein Telescope. De consortia kunnen bestaan uit startups en MKB’ers, grote bedrijven (corporates) en kennisinstellingen. 

Door samen te werken met deze diverse partijen, hopen wij de samenwerking tussen verschillende spelers in het innovatie-ecosysteem te bevorderen en de ontwikkeling van baanbrekende technologieën te versnellen. Hierbij wordt ook gekeken naar toepassingen en applicaties in andere gebieden en sectoren. Het valorisatieprogramma maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifonds project Einstein Telescope waarmee  geïnvesteerd wordt in de voorbereiding van een gezamenlijke kandidatuur samen met België en Duitsland.

Uitvoering ET valorisatieprogramma

Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg LIOF voert landelijk de regie, mede namens de ministeries van EZK en OCW en Nikhef. Met drie servicepunten bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM (Brabant), InnovationQuarter (Zuid-Holland) en Oost NL (Oost-Nederland) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia. Doel van het programma is om de kandidatuur voor de komst van de Einstein Telescope te versterken.

R&D-regeling

Wilt u meer weten over deze R&D-regeling? Klik dan hier
 

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW):

Deze regeling helpt Nederland zich nog meer te positioneren als internationaal knooppunt van technologische vooruitgang.

Overige activiteiten ET valorisatieprogramma

In 2024 zullen diverse doorkijksessies per technologiedomein plaatsvinden. De doorkijksessie is een belangrijk event in aanloop naar een subsidieaanvraag. De sessie heeft als doel het vraagstuk te verduidelijken en kandidaat hightech bedrijven met de onderzoekers van dit domein te verbinden. Meer info vindt u hier.
Een adviesraad bestaande uit leden uit het bedrijfsleven kijkt mee naar innovatie-, marktkansen en netwerken.
Op termijn zullen er vanuit dit programma ook andere activiteiten plaatsvinden zoals netwerkevents. Uiteraard houden we u via dit platform op de hoogte!
 

IMG_9258.jpeg

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Dat zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Achterliggende gedachte is dat economische groei ook voor meer inkomen zorgt. Daarmee kan blijvend worden geïnvesteerd in gezondheidszorg, onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering.

Het Nationaal Groeifonds investeert ook in de voorbereiding van een gezamenlijke kandidatuur voor de Einstein Telescope samen met België en Duitsland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren werkt het project samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Nikhef, Provincie Limburg en ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Meer info over het Nationale Groeifonds en de Einstein Telescope vindt u hier.

Aanvraagformulier

R&D regeling

Vul hieronder je gegevens in. Wij zullen dan contact met je opnemen. Wil je eerst meer informatie over de regeling klik dan hier
 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist